2019 2nd International Conference on Geoinformatics and Data Analysis (ICGDA 2019)

Konferenci pořádá International Academy of Computing Technology (IACT). Tématem konference je "Geoinformatika a analýza dat". Cílem konference ICGDA je shromáždit mezinárodní akademiky, vědce a průmyslníky za účelem sdílení znalostí, výměny názorů, spolupráce a prezentace výsledků výzkumu v oblasti geoinformatiky a analýzy dat. Konference bude úzce spojena s technickým programem prostřednictvím workshopů a konzultací, plenárních zasedání, průmyslových panelů a společenských akcí pro delegáty.

Důležité termíny:
zaslání příspěvků:  20. leden 2019
potvrzení přijetí příspěvků: 13. Únor  2019
registrace: 20. Únor 2019

Publikování:
Veškeré registrované příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku, který bude indexován společnostmi Ei Compendex a Scopus a bude předložen k posouzení pro zařazení na ISI Web of Science (Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index).

Pokyny autorům:
Příspěvky ve formátu PDF mohou být nahrány prostřednictvím webu pomocí systému Easychair Submission System:
 http://www.easychair.org/conferences/?conf=icgda2019
Nabo zaslány jako příloha na adresu: icgda@iact.net

Registrační pro autory: http: //www.icgda.org/reg.html

Výzva k účasti: http://www.icgda.org/cfp.html

Program konference:
15. Březen 2019. Registrace před konferencí
16. Březen 2019. Hlavní přednášky a panelová zasedání
17. Březen 2019. Prohlídka města nebo návštěva akademických pracovišť

Kontaktní údaje:
Sekretariát konference: Candy Liu Tel .: +86-18081079313 Email: icgda@iact.net